COVID-19

Ingen påvirkning per i dag - normal drift opprettholdes.

Vi har foreløpig ikke blitt direkte påvirket av korona-smitten og kan med små tiltak fortsette driften som normalt. Per i dag kan derfor våre kunder og oppdragsgivere regne med at vi utfører jobbene til avtalt tid. 

De fleste av leverandørene våre fortsetter også, noen med redusert drift, men vi har hittil ikke møtt på problemer som forhindrer fremdriften.

19.03.2020 10:03